Studna Barborka

Jistě si řada z vás povšimla terénních a stavebních prací ve svahu u rybníka. Pamětníci vědí, že v tomto místě kdysi stával kbelský pivovar. Ten v roce 1758 nechal ve Kbelích nad rybníkem postavit hrabě Prokop Vojtěch Černín. A v době největší slávy měl pivovar rekordní výstav 11 800 hl. piva. Černínové provozovali pivovar do roku 1923 a jejich posledním sládkem byl pan Josef Barborka. A odtud asi pochází i samotný název studny.
V témže roce pak získává pivovar nový majitel a je přejmenován na Družstevní pivovar Kbely u Prahy. Pivovar byl v provozu do roku 1930. V roce 1931 byla v pivovaru povolena stáčírna piva. V únoru roku 1941 koupila obec od stavebního a pivovarského družstva v Praze pozemky rybníka i s pivovarem a strojovnou. V roce 1944 sloužily pivovarské sklepy jako protiletecký kryt. Ve dvoře pivovaru fungovala také obecní úřadovna a to až do roku 1947, kdy byla otevřena nová budova tehdejšího národního výboru, dnešní radnice.
Vaření piva ani stáčírna se v pivovaru již nikdy neobnovilo, ten postupně chátral a v roce 1965 došlo k jeho demolici.

A po mnoha letech přišla myšlenka a následně i návrh na obnovu alespoň nepatrné části této historie.
Zde přinášíme časový průřez samotné renovace pivovarské studny zvané „Barborka“, pojmenované tedy nejspíše po posledním sládkovi pivovaru.

Slavnostní otevření proběhlo o Velikonočním jarmarku dne 24. 3. 2018

image/svg+xml

Menu

Sledujte nás