Multifunkční srub v Centrálním parku ve Kbelích

V roce 2013 – 2014 zbudovala MČ Praha 19 v Centrálním parku Multifunkční srub. Svým vzhledem připomíná Gočárovy domy, které kdysi stávaly na kbelském letišti. Dřevostavba je umístěna na konci parku pod náspem trati. Poprvé si mohli občané srub prohlédnout 30. dubna 2014. Ve srubu je nekuřácká restaurace Zastávka u Srubu, vedle je i restaurace venkovní, kde je příjemné posezení. Celé první patro srubu využívá oddíl Skautů S.S.V.

Cena, za kterou se podařilo MČ Praha 19 postavit (vysoutěžit) stavbu srubu v Centrálním parku, je více než výhodná. Podle znaleckého posudku Ing. Petra Hůdy č. 1095/30/2014 O ceně dřevostavby srubu na pozemku č. parc. 1167/1, k.ú. Kbely je:   1. Výsledná cena po zaokrouhlení dle §50: 5 321 840,- Kč    Slovy Pětmilionůtřistavacetjednatisíciosmsetčtyřicet Kč 2. Ocenění cenou obvyklou (obecnou tržní) je možno považovat částku 4 845 000,- Kč Plný text znaleckého posudku.   Náklady vynaložené Městskou části Praha 19 jsou následovné: 1. Zakázka  ………….1 792 000,- Kč   DPH 21 % ………..376 320,- ………celkem vč. DPH    2 168 320,- Kč 2. zakázka  ………….1 188 735,- Kč   DPH 21% …….…..249 634,-..…….celkem vč. DPH     1 438 369,- Kč _______________________________________________________________________________ CELKEM      2 980 735,-        625 954,-                                            3 606 689,- Kč
V porovnání se znaleckým posudkem tedy MČ Praha 19 vynaložila o 1 238 311 Kč  nižší částku.
image/svg+xml

Menu

Sledujte nás